Prijavi grešku


Šta je greška?
Greška je problem u kodu, prikazivanju ili nekoj drugoj oblasti SerbianaArt-a. Ovo mogu biti stranice koje prikazuju poruke o grešci, neispravne slike, neispravne veze, pogrešno napisani tekst i sve što se može smatrati neispravnim.

Kako mogu prijaviti grešku?
Možete prijaviti grešku slanjem e-pošte na office@serbianaart.com. Pokušajte da navedete dobar opis greške, zajedno sa vremenom kada se greška pojavila i svim informacijama koje imate. SerbianaArt će vas obavestiti čim vaš e-mail bude primljen zajedno sa svim informacijama o tome šta će se preduzeti da se greška ispravi. Veoma cenimo vaš trud da nas obavestite o greškama kako bismo mogli da pružimo bolju uslugu svim umetnicima i kupcima umetnosti.