Politika privatnosti

SerbianaArt štiti i poštuje privatnost pojedinaca koji koriste usluge SerbianaArt Galerije. Informacije koje vas mogu pojedinačno identifikovati ne daju se voljno trećem licu bez prethodne dozvole, kao što je objašnjeno u Politici Privatnosti. Aktuelna Politika Privatnosti može se uvek naći na: /informacije/politika-privatnosti.

1. Sakupljanje i upotreba informacija

SerbianaArt ne sakuplja bilo kakve jedinstvene informacije o vama (kao što su vaše ime, e-mail adresa, itd.) osim kada vi posebno i svesno pružite takve informacije. Kada se registrujete, SerbianaArt traži vašu e-mail adresu. Dodatne informacije su potrebne kada prodajete umetnine, kao što su vaše ime, adresa, telefon i informacije za neophodne za isplatu honorara. Kada se jednom registrujete i prijavite na SerbianaArt, za SerbianaArt više niste anonimni.

2. Otkrivanje i deljenje informacija

SerbianaArt ne iznajmljuje, prodaje ili deli lične informacije o vama sa drugim ljudima ili kompanijama. SerbianaArt ne deli informacije za ličnu identifikaciju sa trećim licima bez pristanka.

Međutim, imajte na umu da će SerbianaArt dati specifične lične informacije o Vama ako je to potrebno zbog pridržavanja bilo kom zakonskom procesu kao što su nalog za pretres, sudski poziv, naredba suda, ili ako SerbianaArt veruje da je neophodno podeliti informacije da bi se istražile, sprečile ili preduzele akcije u vezi sa ilegalnim aktivnostima, prevarama za koje se sumnja, ili ako je to iz nekog drugog razloga zakonski potrebno.

3. Poverljivost i sigurnost

SerbianaArt garantuje apsolutnu sigurnost i privatnost kupca i prodavca.

SerbianaArt ograničava pristup ličnim informacija na zaposlene i saradnike za koje veruje da razumno moraju doći u kontakt sa tim informacijama da bi mogli obavljati svoj posao.

Vi kao prodavac:

  1. Pristajete na prikupljanje i upotrebu vaših informacija kao što je navedeno u ovoj politici i u skladu sa Uslovima Usluga.
  2. Garantujete da će te podatke koje prikupljate o potencijalnom kupcu da koristite isključivo u svrhu obrade narudžbine, i u skladu sa garancijama Galerije datim na adresi: /informacije/guaranties

Pristupom i upotrebom sajta Galerije smatramo da prihvaćate uslove ove politike privatnosti.

4. Pitanja i predlozi

Za dodatne informacije, kao i za sve predloge i sugestije, kontaktirajte nas emailom ili telefonom:

Klinknite na link i pošaljite email službi marketinka ili
Požaljite poruku na E-mail: office@serbianaart.com
Tel: +381 64 1881468