Slična umetnička dela

Izaberite umetničko delo koje vam se sviđa i pogledajte njemu najsličnije radove

Praistorija  - Kamena Glava

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija - Praistorijska Umetnost

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Vizantija - Vizantijska Posuda za nakit ( Replika )

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Neolit - Profil Muške Glave

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Neolit - Demon

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija - Glava Praistorije

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Stari Rimljanin

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija - Reljef Praistorije

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija - Glava iz Praistorije ( Replika )

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Neolit - Čovek Zmaj

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija  - Pra Majka sa Detetom ( Replika )

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Vizantija  - Ukrasna Vizantijska Posuda

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Vizantija - Posuda iz Vizantijskog doba

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Maska II

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Stari Egipat

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Iščekivanje

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Rani Neolit - Ptica na kamenu

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Vizantija - Krst na kamenu

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija - Ukrasni Kamen

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Stari Rim - Rimski Mozaik

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Stari Egipat ( Replika )

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Vihor

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Devojka sa ogrlicom

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Madona

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Preslica sa  3 razna motiva

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Praistorija - Detalj iz Praistorije ( Replika )

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Rani Neolit - Idol Dunava ( Replika )

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Božanstvo Praistorije

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Reljef_Strelac

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Klošar

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250
Stamba

Ilić Ivan

Praistorija - Kamena Glava
Skulptura/Kamen | 35×30×13 cm
250