Slična umetnička dela

Izaberite umetničko delo koje vam se sviđa i pogledajte njemu najsličnije radove

U hodu

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija - Praistorijska Umetnost

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Iščekivanje

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Zanos igre

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija - Glava iz Praistorije ( Replika )

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Preslica sa  3 razna motiva

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Neolit - Profil Muške Glave

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija  - Kamena Glava

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Vizantija  - Ukrasna Vizantijska Posuda

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija  - Pra Majka sa Detetom ( Replika )

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Devojka sa ogrlicom

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Sunce

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Devojka

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Preslica sa ogledalom

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Fragment ukrasa Lazarice

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija - Simboli Praistorije

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Božanstvo Praistorije

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija - Reljef Praistorije

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
FIGURA

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Vizantija - Vizantijska Posuda za nakit ( Replika )

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Vihor

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija  - Božanstvo Praistorije ( Replika )

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Simbol

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
"Rez"

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Praistorija - Glava Praistorije

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Preslica sa  motivima iz prirode

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Cvetanje

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Par

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Neolit - Demon

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Rani Neolit - Ptica na kamenu

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
Vizantija - Posuda iz Vizantijskog doba

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit
A

Šeter Igor

U hodu
Skulptura/Kombinovano | 20×68×28 cm
Na upit