Slična umetnička dela

Izaberite umetničko delo koje vam se sviđa i pogledajte njemu najsličnije radove

Kupačica

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija - Praistorijska Umetnost

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Klošar

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Neolit - Profil Muške Glave

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Vizantija  - Ukrasna Vizantijska Posuda

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Kobra

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Vizantija - Posuda iz Vizantijskog doba

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Iščekivanje

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Stamba

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija  - Pra Majka sa Detetom ( Replika )

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija - Ukrasni Kamen

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Par

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija - Reljef Praistorije

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija - Detalj iz Praistorije ( Replika )

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Vizantija - Dvodelna Posuda

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija  - Kamena Glava

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Preslica sa  3 razna motiva

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Preslica sa  motivima iz prirode

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Rani Neolit - Ptica na kamenu

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
KAMEN PROSLOG VREMENA

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
`Černobilj`

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Neolit - Čovek Zmaj

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Zanos igre

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Reljef_Strelac

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Ballerina

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija - Lepota Praistorije

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija - Glava iz Praistorije ( Replika )

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Božanstvo Praistorije

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
A

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Sunce

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Praistorija - Glava Praistorije

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000
Devojka sa ogrlicom

Bosioković Sava

Kupačica
Skulptura/Bronza | 20×42×0.5 cm
7 000