Slična umetnička dela

Izaberite umetničko delo koje vam se sviđa i pogledajte njemu najsličnije radove

TORZO

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Senka

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Praistorija - Ukrasna Posuda

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Vizantija - Krst na kamenu

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Par

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Praistorija - Detalj iz Praistorije ( Replika )

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Zanos igre

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Božanstvo Praistorije ( Replika ) NOVO

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Razgovor sa pesnikom Lazom Kostićem

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Praistorija - Glava iz Praistorije ( Replika )

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Praistorija - Ptica na kamenu

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Vizantija - Dvodelna Posuda

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Ptica na kamenu

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Figura I

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Obredna Maska

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Lepenski Vir 3 ( Replika ) NOVO

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
"Hrt-2"

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Lepenski Vir 2 ( Replika ) NOVO

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Stari Egipat - Zapisi na Kamenu

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Stamba

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Kameni sto i stolice

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Stari Rim - Rimski Mozaik

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
CIVILIZACIJA INKA - Ratnik iz Plemena Inka

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Srednji Vek -  Žena Ratnik iz Srednjeg Veka

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Sedeca figura

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Praistorija  - Kamena Glava

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
RANJENIK

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Rani Neolit - Ptica na kamenu

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Praistorija - Simboli Praistorije

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Starica

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Božanstvo Praistorije

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Vizantija - Posuda iz Vizantijskog doba

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500
Simbol

Simovic Jovan

TORZO
Skulptura/Drvo | 9×23×7 cm
1 500